Advate 1500ui Pulv+solv Sol Inj 2ml(750iu/ml)+kit

Op voorschrift
Geneesmiddel
Niet op voorraad

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Gebruik

Bloedingen en chirurgische ingrepen

  • De dosering en de duur van de substitutietherapie zijn afhankelijk van de ernst van de factor VIII-deficiëntie, de plaats en de omvang van de bloeding en de klinische toestand van de patiënt.
  • Een tabel met referentiewaarden wordt in de bijsluiter gegeven.

Langetermijnpreventie

  • Volwassenen en kinderen > 6 jaar: 20 - 40 IE factor VIII /kg lichaamsgewicht om de 2 - 3 dagen.
  • Kinderen < 6 jaar: 20 - 50 IE factor VIII /kg lichaamsgewicht 3 - 4 x /week.
  • Patiënten moeten gecontroleerd worden op de ontwikkeling van factor VIII-remmers, die verhinderen dat de verwachte plasmawaarden worden bereikt.

Toedieningswijze

  • Intraveneuze toediening via luerlockspuit.
  • Toedieningssnelheid: max. 10 ml/min.
  • Uitsluitend reconstitueren met het bijgeleverde gesteriliseerde water voor injecties en het hulpmiddel voor reconstitutie.
  • Binnen 3 uur na reconstitutie gebruiken, niet in de koelkast bewaren na reconstitutie.
  • Reconstitutie en toediening dienen aseptisch te gebeuren, zoals beschreven in de bijsluiter.
Indicatie

Hemofilie A

Behandeling en preventie van bloedingen bij patiënten met hemofilie A (aangeboren factor VIII-deficiëntie).

Details
CNK3342904
FabrikantenShire Pharmaceuticals, Takeda
Breedte60 mm
Lengte163 mm
Diepte81 mm
Verpakkingshoeveelheid1
Bijsluiter