Wettelijke vermeldingen

Apotheek: BVBA Apotheek Macharis

Van Langenhovestraat 152

9200 Dendermonde

Hoofdapotheker: Conny Macharis

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0874 337 709

Machtigingsnummer APB: 422104

Telefoonnummer: 052 21 50 74

 

Intellectuele eigendom

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.